Vilkår for bedriftskonto

Følgende vilkår gjelder for søknad om og benyttelse av fakturering ved innkjøp hos Dromedarbakeriet.

 

Hvem kan bli bedriftskunde

Alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og offentlige forvaltninger (kommuner, statlige myndigheter osv) kan søke om å få bli bedriftskunde. Det som kreves, er et organisasjonsnummer, og for foreninger og stiftelser kreves årsberetning og et dokument (registreringsbevis, protokoll) der signatur for bedriften fremgår. Den som søker om faktura eller handler på faktura i en bedrifts eller organisasjons navn, må være autorisert til dette i bedriften eller organisasjonen som personen representerer. Vanlig kredittvurdering utføres.

 

Innkjøp

Vi benytter kundenummer ved innkjøp. Kunden undertegner følgeseddel, samt viser legitimasjon ved første gangs kjøp. Innkjøp via kundenummer gjøres etter ønsket avtale om bruka av eventuelle rekvisisjonsnummer eller annen info. Eventuelle returer krediteres kunden etter avtale.

 

Betaling

Utførte innkjøp faktureres til bedrift 14 dager netto, og skal være Dromedarbakeriet i hende innen forfallsdato. Hvis betalingen ikke kommer inn til rett tid, debiteres automatisk en kravavgift som for tiden ligger på kr 60, samt rente på forfalt beløp med 2 % per måned. Hele kreditten kan også sies opp for umiddelbar betaling. Eventuelle inkassotiltak debiteres etter gjeldende lovverk.

 

Overdragelse og pantsettelse av fordring

Dromedarbakeriet forbeholder seg retten til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen. Dromedarbakeriet har rett til å overdra eller pantsette fordringen.

 

Eiendomsrettsforbehold

Eiendomsretten til solgte varer forbeholdes Dromedarbakeriet til kunden har betalt fullt for varene. Kunden eier således ikke retten til i sin tur å overdra eller videreselge solgte varer før full betaling er utført. Dromedarbakeriet forbeholder seg retten til å ta tilbake varene hvis kunden ikke overholder vilkårene.

 

Behandling av kundeopplysninger

Dromedar er ansvarlig for behandlingen av de kundeopplysningene som oppgis. Kundeopplysningene brukes til administrasjon av kjøp og fakturering, samt til markedsføringsformål. Ved å akseptere vilkårene samtykker kunden i denne behandlingen av kundeopplysninger.

 

Oppsigelse og endret kredittgrense

Gjensidig oppsigelsestid er 30 dager. Avtalen kan også sies opp av Dromedarbakeriet dersom det kommer frem opplysninger som kan innebære at kunden ved fornyet kredittprøving ikke ville fått innvilget kreditt/fakturagrense. Dromedarbakeriet har også rett til å endre innvilget kjøpsgrense.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på bakeriet@dromedar.no eller telefon 941 58 143.